Kaart met vindplaatsen

Er is een kaart gemaakt in Google Maps, met daarop de mij bekende standplaatsen van de Tiendpalen van Walcheren. Zoom uit of in om beter overzicht te krijgen (het verst weg staan twee paaltjes in Terneuzen) of om de precieze plaats te zien. Klik HIER voor de kaart.

xxx Z-T 1 en 3

Over deze paal, op de kruising van de Lijdijkweg mer de Koningin Emmaweg in Oostkapelle is uitvoerig bericht in het blad "de Wete"; nummer 3 van 2003. De paal in kwestie is zijn perceelnummer kwijt, maar nadat hij bij de aanleg van een nieuwe duiker in de dijk van de Kon. Emmaweg opgespit werd, is hij in ere hersteld op ongeveer de plek waar hij ooit stond. Het is een zogenaamde Tiendpaal. De paal werd aangetroffen op de plaats die op de tiendkaart van Walcheren wordt aangeduid als het tiendblok Zwarte Monnikstiende. Een verwijzing naar de kloosterlingen van de Abdij van Rijnsburg.
En niet ver daar vandaan vinden we deze met nummer 1. Wellicht van hetzelfde perceel, maar dat is natuurlijk niet zeker.

18 Z-T 1

Nieuw en St. Joosland, onderaan de Molendijk, schuin tegenover de Linie van toezigt paal.
Het tiendrecht is een middeleeuws belastigssysteem dat de belastingheffende instantie het recht gaf op één tiende van de vrucht van het land of het vee. De Z-T staat voor zeeuwse tienden. Het nummer daarboven (bij de enkele paaltjes staat het eronder), geeft het perceel aan. Op de onderste regel staat het volgnummer van het paaltje, want rond een perceel stonden meestal 4 of meer paaltjes. Een enkele keer worden letters gebruikt.

33 Z-T 6

Bij Parkhove 10, Terneuzen.
Veel meer informatie over deze paaltjes op de site van de heemkundevereniging Walcheren.Het overzicht van paaltjes is niet up-to-date.

55 Z-T 4

Dorpsplein, Aagtekerke, noordkant.

56 Z-T 2

Bij kampeerboerderi Heulzicht, Oostkapelle, Wijkhuisweg.

58 Z-T 2,3 en 4

Deze drie paaltjes staan op de hoeken van één perceel. Oorspronkelijk stonden ze rond een ander perceel, "hermitage" geheten. Ze zijn echter verhuisd toen dat perceel een andere bestemming kreeg. Uniek is dat in ieder geval 3 van de palen bij elkaar zijn gebleven. De vierde paal (Nr. 1) zou ook nog bestaan, maar is door mij nog niet getraceerd.


In dit artikel uit het blad van de Heemkundige Kring Walcheren, vinden we meer informatie over de paaltjes.

64 Z-T 3

Bij Parkhove 10, Terneuzen

79 Z-T 1

Bij Grote Abeele 23. Deze en nog enkele ander paaltjes, zijn van de ondergang gered door een verzamelaar en tentoongesteld voor zijn woning.

Z-T 81 5 en 8

Deze paal ligt op het terrein van Hof Ravestein. Hopelijk wordt hij daar ook opgesteld. De originele plaats kan niet ver daarvanaf zijn, want de genoemde hof staat waar vroeger perceel 81 was.
Bij Grote Abeele 23. Deze paal is dus wel een aantal kilometers verplaatst.

99 Z-T 3

Dorpsplein Aagtekerke, zuidkant

Z-T 121 2

Tegenover Grote Abeele 23. Deze paal schijnt hier allang te staan.

148 Z-T 4

Dit schijnt 148 Z-T 4 te zijn. De bewoner van het huis waar deze paal tegen staat, zal een keer de begroeiing laten verwijderen, zodat de paal weer zichtbaar is. Koolesweg, Biggekerke.

150 Z-T 1

Op het Dorpsplein van Koudekerke

154 Z-T 1

In Biggekerke, Duinweg. De paal is witgeschilderd geweest, maar dat is er al weer aardig af.

164 Z-T 6

Deze paal stond in het groen verborgen, met het opschrift in de schaduw, dat was dus niet goed op de foto te krijgen. Maar het is echt 164 Z-T 6.

168 Z-T 5 en 6


Bij Grote Abeele 23

174 Z-T 2

Bij Grote Abeele 23

180 Z-T 2

In Nieuw en St. Joosland, enkele meters van de 18 Z-T 1

190 Z-T 1

Veel van de paaltjes hebben een tweede leven gekregen als schamppaal. Deze is wat laat neergezet blijkbaar, want de hoek van de schuur is ernstig beschadigd. Hopelijk blijft het paaltje dit lot bespaard. De schuur staat aan de Kleine Putweg.
Een een paaltje waar het nummer is uitgeslagen, op de andere hoek van dezelfde schuur.

208 Z-T 10 en 212 Z-T 1

Op de hoek van een boerenschuur aan de Lepelstraat in Vrouwenpolder.
 Volgens de bewoner van de boerderij is dit stoepje gemaakt van 2 tiendpaaltjes. Later bleek dit te kloppen, ze zijn opgegraven. Een zie je hieronder op de foto: 212 Z-T 1. Van de andere is de kop kapot waardoor het volgnummer en Z-T weg zijn.

209A Z-T 12

Gapingseweg. Is bij een uitbouw van de schuur, waar hij als schamppaal stond verplaatst naar deze mooie plaats.

212 Z-T 1

Relatief nieuw opgesteld paaltje, mett een bordje daarbij over de geschiedenis van de tiendenpaaltjes. De officiele naam van blok 212 is: "de Wijnvrouwe van Soetendale Thiende in der Gapinge, daar niemand woont".