190 Z-T 1

Veel van de paaltjes hebben een tweede leven gekregen als schamppaal. Deze is wat laat neergezet blijkbaar, want de hoek van de schuur is ernstig beschadigd. Hopelijk blijft het paaltje dit lot bespaard. De schuur staat aan de Kleine Putweg.
Een een paaltje waar het nummer is uitgeslagen, op de andere hoek van dezelfde schuur.