208 Z-T 10 en 212 Z-T 1

Op de hoek van een boerenschuur aan de Lepelstraat in Vrouwenpolder.
 Volgens de bewoner van de boerderij is dit stoepje gemaakt van 2 tiendpaaltjes. Later bleek dit te kloppen, ze zijn opgegraven. Een zie je hieronder op de foto: 212 Z-T 1. Van de andere is de kop kapot waardoor het volgnummer en Z-T weg zijn.