18 Z-T 1

Nieuw en St. Joosland, onderaan de Molendijk, schuin tegenover de Linie van toezigt paal.
Het tiendrecht is een middeleeuws belastigssysteem dat de belastingheffende instantie het recht gaf op één tiende van de vrucht van het land of het vee. De Z-T staat voor zeeuwse tienden. Het nummer daarboven (bij de enkele paaltjes staat het eronder), geeft het perceel aan. Op de onderste regel staat het volgnummer van het paaltje, want rond een perceel stonden meestal 4 of meer paaltjes. Een enkele keer worden letters gebruikt.