xxx Z-T 1 en 3

Over deze paal, op de kruising van de Lijdijkweg mer de Koningin Emmaweg in Oostkapelle is uitvoerig bericht in het blad "de Wete"; nummer 3 van 2003. De paal in kwestie is zijn perceelnummer kwijt, maar nadat hij bij de aanleg van een nieuwe duiker in de dijk van de Kon. Emmaweg opgespit werd, is hij in ere hersteld op ongeveer de plek waar hij ooit stond. Het is een zogenaamde Tiendpaal. De paal werd aangetroffen op de plaats die op de tiendkaart van Walcheren wordt aangeduid als het tiendblok Zwarte Monnikstiende. Een verwijzing naar de kloosterlingen van de Abdij van Rijnsburg.
En niet ver daar vandaan vinden we deze met nummer 1. Wellicht van hetzelfde perceel, maar dat is natuurlijk niet zeker.