Z-T 121 2

Tegenover Grote Abeele 23. Deze paal schijnt hier allang te staan.