58 Z-T 2,3 en 4

Deze drie paaltjes staan op de hoeken van één perceel. Oorspronkelijk stonden ze rond een ander perceel, "hermitage" geheten. Ze zijn echter verhuisd toen dat perceel een andere bestemming kreeg. Uniek is dat in ieder geval 3 van de palen bij elkaar zijn gebleven. De vierde paal (Nr. 1) zou ook nog bestaan, maar is door mij nog niet getraceerd.


In dit artikel uit het blad van de Heemkundige Kring Walcheren, vinden we meer informatie over de paaltjes.