56 Z-T 2

Bij kampeerboerderi Heulzicht, Oostkapelle, Wijkhuisweg.